دانلود تلخیص رسائل شیخ انصاری // خلاصه نموداری فرائدالاصول - pdf

https://bayanbox.ir/view/3206375504319624139/y223.jpg

دانلود تلخیص رسائل شیخ انصاری // خلاصه نموداری فرائدالاصول - pdf

 

دانلود تلخیص رسائل شیخ انصاری+pdf

خلاصه نموداری فرائدالاصول شیخ انصاری

تلخیص نظرات شیخ انصاری در کتاب رسائل

مناسب برای موفقیت در امتحان، تدریس، مطالعه سریع

جامع + کامل+خلاصه نموداری

ﺑﯽ ﺷﮏ کتاب رﺳﺎﯾﻞ از ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﭘﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﻋﻤﯿﻖ و دﻗﯿﻖ در ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﻣﯽ باشد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ھﻨﻮز در ﺑـﯿﻦ دروس ﺣـﻮزوی خفظ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ؛ ارزش ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ھﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ی ﺷﯿﺦ اعظم،ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ انصـاری ره ، بر ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه نیست..
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﺮح ھﺎ و ﺑﻌﻀﺎ ﺗﻠﺨﯿﺺ هایی ﻣﺜﻞ ﺗﻠﺨﯿﺺ آﻗﺎی ﻣﺴﻠﻢ ﻗﻠﯽ ﭘﻮر ﮔﯿﻼﻧـﯽ در ﺳـﻪ ﺟﻠﺪـ  ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖـ اﻣـﺎ گستردگی،
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و طﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد که رﺷﺘﻪ ﮐﻼم از دﺳﺖ ﻣﺤﺼﻞ ﺧﺎرج ﺷـﺪه و ﺑﻌﻀـﺎ ﻣﺤـﻞ ﻧـﺰاع و ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺑﺤـﺚ ﯾـﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد و ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﯿﺰ برای اﺳﺘﺎد دﺷﻮار ﮔﺮدد . ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ مشکلات ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رسید که چکیده و خلاصه ﻧﻤـﻮداری ﻣﺒﺎﺣـﺚ و
اراﯾﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻄﺎﻟﺐ ، ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺪرّس ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﮔﺸﺎ باشد.
ﺑﺮای اﯾﻦ منظور،ﭼﮑﯿﺪه ﻧﻤﻮداری ﻣﺒﺎﺣﺚ ، نتایج نهایی، ﺗﻨﺒﯿﮫﺎت و اھﻢ ﻧﮑﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای طﺎﻟﺒﯿﻦ ﺟﻤﻊ آوری شد.

فرمت فایل pdf  و تعداد صفحات 13 صفحه می باشد.

 

 

دانلود فایل

 

 

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
آخرين مطالب
Designed By irjozveh Copyright © 2020