دانلود مقاله نقش نیروهای نظامی و مسلح در اقتصاد // اقتصــاد مقاوتی (57صفحهdoc) - قابل ویرایش

https://bayanbox.ir/view/74703922014876614/y231.jpg

دانلود مقاله نقش نیروهای نظامی و مسلح در اقتصاد // اقتصــاد مقاوتــی (57صفحهdoc) - قابل ویرایش

 

مقاله نقش نیروهای نظامی و مسلح در اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل بهترین و کاملترین مقاله در مورد نقش نیروهای نظامی و مسلح در اقتصاد مقاومتی می باشد که در قالب فایل WORD(قابل ویرایش) و در 57 صفحه بصورت زیبا و منظم تهیه و تنظیم شده است.

بخشی از متن :

فصل اول:

مقدمه

اقتصاد مقاومتی گفتمان بدیع و نوآورانهای است که برای نخستین بار از سال1389 از سوی رهبری نظام جمهوری اسلامی مطرح گردید و در ادبیات اقتصاد ، سیاست و مدیریت جای گشود. اقتصاد مقاومتی در حقیقت شیوه‌ای از مدیریت اقتصاد در سطح کلان و خرد است که بر پایه الزامات و در شرایط خاصی تدبیر و به اجرا گذاشته می­شود. با توجه به این موضوع که مسئله اقتصاد بعد از اعتقاد ، مهم‌ترین عنصر استقلال سیاسی هر کشور است ، طبیعی است که نظامهای سلطهگر حاکم بر جهان نیز برای به‌ زانو درآوردن کشورهای مستقل و آزاد اگر از راه فرهنگ و اعتقاد موفقیتی کسب ننمایند به سمت و سوی اقتصاد متوجه میگردند و یا در شرایطی همزمان از هر جبه‌ای وارد می‌شوند اما تهاجم در جبه اقتصاد را تشدید می‌کنند. مردم ایران پس از سالها مبارزه ، نظام سیاسی مورد نظر خود را مستقر ساختند و با نفی سلطهپذیری برخاسته از اصول اعتقادی ، استقلال سیاسی را وجهه­ی همت خویش قرار دادند.

نیروهای نظامی و مسلح در اقتصاد

بسیار طبیعی به نظر می‌رسید که برچیدهشدن سلطه دهها ساله کشورهای استکباری با واکنشهای خصمانه رو به رو گردد و از همین رو از همان اوان به ثمر نشستن مبارزات و استقرار نظام جمهوری اسلامی ، کشور ما آماج تهاجمات فرهنگی ، نظامی ، امنیتی و تروریستی و البته اقتصادی قرار داشته است. گرچه دشمنان از همان ابتدا همگام و ملازم با جبه های فرهنگی، نظامی و امنیتی، جبه های نیز در اقتصاد گشودهاند اما شاید هیچگاه تا این زمان به اقتصاد امید نبسته و طیف گستردهای از ابزارهای اقتصادی را به کار نگرفته باشند.

بنابر این می توان گفت که ملت ایران سالهاست که مقاومت هوشیارانه در عرصه های مختلف و از جمله در اقتصاد را آزموده‌اند اما بیگمان گفتمان کنونی مفهومی فراتر از مقاومت دارد و به سوی یک منش و روش نظام­مند ، هدفدار و توام با برنامه ریزی رهنمون میشود. تعریف دقیق ابعاد و جوانب مختلف این گفتمان تازه نیازمند کوششهای علمی و پژوهش در این عرصه است. در این تحقیق ابتدا خلاصه ای از مفهوم و چگونگی اقتصاد مقاومتی و همچنین نیروهای نظامی مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر رابطه نیروهای نظامی و مسلح با اقتصاد مقاومتی وبه عبارت دیگر نقش و جایگاه نیروهای نظامی در اقتصاد مقاومتی به تفصیل بیان می شود.

تعریف مفاهیم و اصطلاحات

اقتصاد مقاومتی :

بیان یک تعریف جامع از اقتصاد مقاومتی بهغایت دشوار است. علت این امر شاید به این خاطر آن باشد که عبارت یاد شده مفهومی از یک شیوه مدیریتی در اقتصاد را در خود دارد که خودبهخود با مسایل فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی گره میخورد و در قالب یک جمله و عبارت قابل بیان نیست. از اینروست که غالب محققان و صاحبنظرانی که در این عرصه اظهار نظر و قلمفرسایی کرده‌اند ، به جای بیان تعریف ، به توصیف و تبیین یک یا چند بعد از ابعاد ، مصادیق و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی پرداخته اند.

در این میان مبدع این گفتمان که رهبری نظام جمهوری اسلامی هستند از اقتصاد مقاومتی به عنوان «اقتصادی که برای یک ملت، حتی در شرایط فشار و تحریم، زمینه رشد و شکوفایی را فراهم می کند یاد نمودهاندکه معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهاى تدافعى نمی باشد».[1] یا در جای دیگری اشاره دارند که « اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده قرار می گیرد . . . . و یک مسئله هم در اقتصاد مقاومتى، مدیریت مصرف است. . . . . یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتى، حمایت از تولید ملى است . . . . مردمى کردن اقتصاد، جزء الزامات اقتصاد مقاومتى است. (ادامه متن در فایل اصلی)

نقش نیروهای نظامی و مسلح در اقتصاد مقاومتی

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق 1

مقدمه 2

تعریف مفاهیم و اصطلاحات 4

مبانی نظری: مؤلفه ها و عناصر اقتصاد مقاومتی 5

نیروی نظامی 6

فصل دوم: اقتصاد مقاومتی 8

مفهوم اقتصاد مقاومتی 9

فلسفه طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی 11

تحریم 12

تاریخچه تحریم آمریکا علیه ایران 12

نتایج نهایی تحریم‌ها 15

محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی 17

1- حمایت ازتولید ملی 17

2- سیاستهای اصل 44 قانون اساسی 18

3- توجه به نخبگان واستفاده ازفناوری نوین 18

اقتصاد مقاومتی، تحقق جهاد اقتصادی 19

مهمترین اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی 19

1- مهار سوداگری و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پایدار 19

2- مردمی سازی اقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصادی در برابر تحریم ها 20

3- خلاصی از وابستگی به درآمد نفت، مصداق خود اتکایی 20

4- اولویت بندی شرکای تجاری ایران 21

5- فرهنگ‌سازی اولویت تولید بر واردات و خرید کالای داخلی 21

فصل سوم: نیروهای نظامی 23

1. ارتش جمهوری اسلامی ایران 25

ویژگیهای ارتش جمهوری اسلامی ایران 25

مأموریت و وظایف ارتش جمهوری اسلامی ایران25

2. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی27

تعریف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 28

هدف از تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 28

وظایف و مأموریتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 29

مأموریتهای انتظامی سپاه 31

مأموریتهای اطلاعاتی سپاه 32

مأموریت فرهنگی سپاه 32

سازماندهی و آموزش بسیج 33

3. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 34

4. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 35

وظایف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسّلح 36

فصل چهارم: نقش نیروهای نظامی در اقتصاد مقاومتی 38

نهادهای نظامی و اقتصاد 39

مأموریت های ذاتی نیروهای نظامی در رابطه با اقتصاد 40

مبارزه با قاچاق کالا و ارز 40

امنیت اقتصادی 41

ضرورت ها 44

انتقادات وارد بر ورود دستگاه های نظامی به اقتصاد و پاسخ های آن 45

الف) تبعات اقتصادی: 45

ب) تبعات سیاسی: 46

الزامات تعبیه ساختار مناسب برای استفاده از توان نظامی ها در حوزه اقتصاد48

الف) قانونی شدن 48

ب) حوزه های ورود و عدم ورود 48

ج) افکار عمومی 50

د) تعبیه فرآیندهای قوی نظارتی و رقابتی 50

هـ) قانونی شدن51

تعبیه فرآیندهای قوی نظارتی و رقابتی 53

فصل پنجم: نتیجه گیری 54

 

 

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

https://s16.picofile.com/file/8424229650/%D9%86%D9%82%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C.gif

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
آخرين مطالب
Designed By irjozveh Copyright © 2020